Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Didaktické hry ve fyzikálním vzdělávání
Název práce v češtině: Didaktické hry ve fyzikálním vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Didactic games in physics education
Klíčová slova: didaktická hra|výuka fyziky|didaktická hračka
Klíčová slova anglicky: didactic game|physics education|didactic toy
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.02.2020
Datum zadání: 09.03.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.03.2020
Datum a čas obhajoby: 15.09.2021 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:22.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2021
Oponenti: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznámit se s pojmy didaktická hra a didaktická hračka a využitím didaktické hry ve výuce a ve výuce fyziky.
2. Navrhnout a vytvořit vlastní didaktické hry pro výuku fyziky.
3. Pilotovat použití her na vybrané cílové skupině žáků.
4. Na základě získané zpětné vazby hry upravit do finální podoby.
Seznam odborné literatury
Horváthová, J. (2012) Výskum používania hier vo vyučovaní fyziky, Scientia in Educatione, 3(1). Dostupné on-line https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/26
Trna, J. (2012) Jak motivovat žáky ve fyzice se zaměřením na nadané, Paido, Brno.
Volfová, M. (1992) Didaktická hra ve vyučování matematiky, Gaudeamus, Hradec Králové.
https://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/13271/DIDAKTICKA-HRA-A-JEJI-VYZNAM-VE-VYUCOVANI.html/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK