Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kapitoly z dějin obecné školy v Roztylech 1928-1939
Název práce v češtině: Kapitoly z dějin obecné školy v Roztylech 1928-1939
Název v anglickém jazyce: Chapters of elementary school in Roztyly 1928-1939
Klíčová slova: Kronika|dějiny školství|historie základní školy
Klíčová slova anglicky: Chronicle|history of education|history of elementary school
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milada Sekyrková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.02.2020
Datum zadání: 24.02.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.03.2020
Datum a čas obhajoby: 09.09.2020 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zmapovat dějiny obecné školy v Roztylech v letech 1928-1939.
Škola samotná byla založena roku 1928 jako Obecná škola smíšená v Roztylech. V období od roku 1928 do dubna 1931 sídlila škola v provizorních prostorách do dostavění a otevření nové účelové budovy. Postupem času se utvářel učitelský sbor a přibýval počet nových žáků. Tato práce zachytí vývoj školy v prvním desetiletí. Údaje z kroniky pak budou dále porovnávány s dalšími níže uvedenými zdroji v seznamu využité literatury a pramenů. Základním zdrojem práce bude archiv obecné školy v Roztylech, archiv městské části Roztyly, Archiv hlavního města Prahy na Chodově a archiv samotné školy. Vedle toho bude využita literatura k dějinám základního školství za 1. republiky a obecnější práce k dějinám Prahy a k československým dějinám.
Seznam odborné literatury
František Morkes: Kapitoly o školství, o ministerstvu a jeho představitelích. Období let 1848–2001, Praha 2002.

Kasper Tomáš, Kasperová Dana, Pánková Markéta: Národní školství za první československé republiky, Praha 2018.

Dějiny Prahy II. Od sloučení pražských měst v roce 1784 do současnosti. Praha 1998.

Zdeněk Kárník České země v éře první republiky: Československo v krizi a v ohrožení (1930–1935). Praha 2018.

Kronika obecné školy v Roztylech-(Archivní katalog archivu hlavního města Prahy) http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/VysledekBean.action?show=&_sourcePage=Iwe42t78VLbThP7Z9pTp50lt1ytcho_GrKTvLVHpzrGM8DhfhrHrR_-SEJxybYNuGUjwlHJuoq18ccMAu97zIEQNK5ugFGgTeNoyWZkScL8%3D&rowPg=4

Věstník obecní hl. m. Prahy

Jednotná škola I. stupně Praha 13 Spořilov Jižní IV

Jednotná škola II Praha 13 Spořilov Jižní IV

Osvětový odbor Magistrátu hl. m. Prahy

Ústřední zastupitelstvo hl. m. Prahy

Archiv hlavního města Prahy
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK