Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ježíš Kristus v teologii a životě Alberta Schweizera
Název práce v češtině: Ježíš Kristus v teologii a životě Alberta Schweizera
Název v anglickém jazyce: Jesus Christ in the Theology and Life of Albert Schweizer
Klíčová slova: Albert Schweitzer; Ježíš Kristus; náboženství; křesťanství; teologie; etika; humanita; filozofie; Večeře Páně; Boží království
Klíčová slova anglicky: Albert Schweitzer; Jesus Christ; religion; Christianity; theology; ethics; humanity; philosophy; the Lord’s Supper; Kingdom of God
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01)
Vedoucí / školitel: doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.02.2020
Datum zadání: 21.02.2020
Datum a čas obhajoby: 22.06.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2021
Oponenti: ThDr. Dalibor Jiří Vik, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Přehled literatury na téma Ježíš Kristus (christologie) v pojetí Alberta Schweizera
1.1. Schweizerova christologie v české teologické reflexi
1.2. Která témata ve Schweizerově christologii nejsou zpracována, popř. která jsou nutná ověřit
2. Schweizerovo pojetí Ježíše Krista
3. Ježíš Kristus v životě Alberta Schweizera
4. A. Schweizer a CČSH
Seznam odborné literatury
Albert Schweizer: Zastánce kritického myšlení a úcty k životu
Radim Kalfus: Vzpomínky na Dr. Alberta Schweizera na Lambaréné
Eduard Wondrák: Albert Schweizer
Albert Schweizer: Nauka úcty k životu
Albert Schweizer: Z mého života a díla
Albert Schweizer: Lidé v pralese
Josef Balcar: Albert Schweizer, člověk člověku bratrem
studie od Alberta Schweizera o něm v NR, ThR, KR
kvalifikační práce o Schweizerovi
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce JEŽÍŠ KRISTUS V TEOLOGII A ŽIVOTĚ ALBERTA SCHWEITZERA pojednává o teologii a životě Alberta Schweitzera, teologa, humanisty, filozofa a odborníka na německého hudebního skladatele a virtuosa Johanna Sebastiana Bacha, nositele Nobelovy ceny míru. Cílem práce je seznámit s jeho díly a myšlenkami. Zaměření je na osobu Ježíše Krista v oblasti teologie a medicíny. Též je věnována pozornost jeho kritikům, Schweitzerovy kritice společnosti a nastiňuje i osobní Schweitzerův život ovlivněný Ježíšem Kristem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor's thesis JESUS CHRIST IN THE THEOLOGY AND LIFE OF ALBERT SCHWEITZER deals with the theology and life of Albert Schweitzer, a theologian, humanist, philosopher and expert on German composer and virtuoso Johann Sebastian Bach, the Nobel Prize for Peace. The aim of the work is to get acquainted with his works and ideas. The focus is on the person of Jesus Christ in theology and medicine. Also deals with the attention to his critics, Schweitzer's critique of society, and outlines Schweitzer's personal life influenced by Jesus Christ.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK