Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sborová duchovní tvorba Zdeňka Lukáše
Název práce v češtině: Sborová duchovní tvorba Zdeňka Lukáše
Název v anglickém jazyce: The Church Choir Compositions of Zdeňek Lukáš
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.05.2007
Datum zadání: 30.05.2007
Datum a čas obhajoby: 21.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK