Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti péče o osoby s kombinovaným postižením v domovech pro seniory
Název práce v češtině: Možnosti péče o osoby s kombinovaným postižením v domovech pro seniory
Název v anglickém jazyce: Care and support of the elderly with multiple disabilities in retirement homes
Klíčová slova: Domov pro seniory, kombinované postižení, senior, registr poskytovatelů sociálních služeb, stáří
Klíčová slova anglicky: Retirement homes, multiple disabilities, seniors, registry of social service providers, old age
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.02.2020
Datum zadání: 18.02.2020
Datum a čas obhajoby: 24.05.2021 07:50
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK