Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Efektivita institucí péče o duševně nemocné v České republice
Název práce v češtině: Efektivita institucí péče o duševně nemocné v České
republice
Název v anglickém jazyce: Efficiency of institutions caring of mentally ill patients in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Gabriela Munková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.06.2005
Datum zadání: 13.06.2005
Datum a čas obhajoby: 19.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2006
Oponenti: Mgr. Martina Mátlová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK