Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Supervize v mateřské škole
Název práce v češtině: Supervize v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Supervison in nursery school
Klíčová slova: supervize, supervizor, mateřská škola, pomáhající profese
Klíčová slova anglicky: supervision, supervisor, nursery school, helping profesions
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.02.2020
Datum zadání: 14.02.2020
Datum a čas obhajoby: 20.05.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Anna Vozková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Supervize je v českém školství poměrně nový pojem, který se v posledních letech snaží stát součástí pracovního procesu pedagogů. Supervize pomáhá pracovníkovi zvládat stresové, zátěžové situace, porozumět daným situacím, prohloubit jeho prožívání a rozvíjet nové perspektivy profesního chování. Cílem této diplomové práce bude zmapování pozitivních a kritických míst průběhu supervizního setkání a definování rozdílů ve dvou vybraných mateřských školách. Jelikož každá mateřská škola je specifická svým klimatem i výukovými metodami, mělo by se v určitých aspektech lišit i supervizní setkání. Práce bude zpracována kvalitativně, kdy hlavní výzkumnou metodou budou rozhovory s pedagogy mateřských škol.
Seznam odborné literatury
Seznam odborné literatury:
ACHESON, Keith A. a Meredith D. GALL. Techniques in the clinical supervision of teachers: preservice and inservice applications. New York, 4th ed: Longman, 1997. ISBN 0-8013-1509-3.
BAŠTECKÁ, B., ČERMÁKOVÁ V., KINTOR M. Týmová supervize – teorie a praxe. Praha: Portál, 2016. ISBN: 978-80-262-0940-9.
DAVIS A., BEDDOE L. Best Practice in Professional Supervision: A Guide for the Helping Professions. London: Jessica Kingsley Publishers, 2010. ISBN-13: 978-1843109952.
HESS. A. K. Psychoterapy Supervision: Theora, Research and Practice. NewYork: Wiley. 1980. ISBN 0-4710-5035-0.
HAVLÍČKOVÁ M. Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele. Praha: Vyšší odborná škola sociálně právní, 2011. ISBN: 978-80-905109-2-0.
HAVRDOVÁ Z., HAJNÝ M. et al. Praktická supervize – průvodce supervizí pro začínající supervizory. manažery a příjemce supervize. Praha: Galén, 2008. ISBN: 9788072625321.
HAWKINS P., SHONET R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2016. ISBN: 978-80-262-0987-4.
KOLEKTIV AUTORŮ. Rozvoj školy a supervize – sborník konference. Praha, 1. Vyd. Lumen vitale – Centrum vzdělávání, o. s. 2012. ISBN: 978-80-905000-7-5
SVOBODOVÁ P, VALÁŠEK M. Úvod do supervize: cyklický model: praktická příručka. Tišnov: Sdružení SCAN, 2002. ISBN 808662000X.
ŠAMELOVÁ, E. Mateřská škole. Teorie a praxe I. Olomouc, 1. Vyd.: Univerzita Palackého, 2004. ISBN: 80-244-0945-3
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK