Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Život v německé vesnici na Liberecku
Název práce v češtině: Život v německé vesnici na Liberecku
Název v anglickém jazyce: Life in the German Village Jitrava in the 20th Century
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.05.2007
Datum zadání: 30.05.2007
Datum a čas obhajoby: 15.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Mgr. Roman Ferstl
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK