Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Švarcsystém napříč profesemi
Název práce v češtině: Švarcsystém napříč profesemi
Název v anglickém jazyce: Švarc system across professions
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.02.2020
Datum zadání: 12.02.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.02.2020
Datum a čas obhajoby: 11.06.2021 09:00
Místo konání obhajoby: m. 135
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:30.03.2021
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2021
Oponenti: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK