Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
L'apparaître et l'existence. Conditions et modalités du "dévoilement" chez Sartre (1943-1948)
Název práce v jazyce práce (francouzština): L'apparaître et l'existence. Conditions et modalités du "dévoilement" chez Sartre (1943-1948)
Název práce v češtině: Jevení a existence. Podmínky a modality "odhalovaní" u Sartra (1943 - 1948)
Název v anglickém jazyce: The Appearing and the Existence. Conditions and Modalities of the "Unveiling" in Sartre's works (1943-1948)
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Program Německá a francouzská filosofie (24-DFP)
Vedoucí / školitel: Prof. Dr. Alexander Schnell
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2018
Datum zadání: 01.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.02.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:14.01.2020
Datum proběhlé obhajoby: 14.04.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMFPR055)
Oponenti: prof. Friedericke Kuster
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK