Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Periodizace psychického vývoje do dospělosti s důrazem na psychoanalýzu
Název práce v češtině: Periodizace psychického vývoje do dospělosti s důrazem
na psychoanalýzu
Název v anglickém jazyce: A Periodization of Psychological Development to Adulthood with
an Emphasis on Psychoanalysis
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.05.2007
Datum zadání: 30.05.2007
Datum a čas obhajoby: 22.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK