Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role pasivity a aktivity v pojetí genderu ve staroseverských ságách
Název práce v češtině: Role pasivity a aktivity v pojetí genderu ve staroseverských ságách
Název v anglickém jazyce: The function of passivity and activity in the concept of gender in Old Norse sagas
Klíčová slova: staroseverská literatura, gender, ságy
Klíčová slova anglicky: Old Norse, gender, sagas
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Modul jazyků a literatury (24-KO)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marie Novotná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.02.2020
Datum zadání: 26.06.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.06.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Marek Suchý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zabývá utvářením genderových kategorií maskulinity a feminity ve staroseverských ságách a jejich ovlivnění aktivním či pasivním přístupem jedinců. Důraz bude kladen převážně na utváření a chápání maskulinity.
Seznam odborné literatury
Gareth Lloyd Evans, Men and Masculinities in the Sagas of Icelanders. Oxford University Press, 2019
Carol J. Clover, Regardless of Sex: Men, Women, and Power in Early Northern Europe. Representation 44, 1993
Clark, David, Gender, Violence, and the Past in Edda and Saga. Oxford: Oxford University Press, 2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK