Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reprodukce sociálních nerovností skrze vzdělávací systém
Název práce v češtině: Reprodukce sociálních nerovností skrze vzdělávací systém
Název v anglickém jazyce: Reproduction of social inequalities through educational system
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.06.2005
Datum zadání: 13.06.2005
Datum a čas obhajoby: 19.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2006
Oponenti: PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK