Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vyjádření českého podmiňovacího způsobu ve vietnamštině
Název práce v češtině: Vyjádření českého podmiňovacího způsobu ve vietnamštině
Název v anglickém jazyce: Expressing the Czech Conditional Mood in Vietnamese
Klíčová slova: lingvistika|kontrastivní lingvistika|modalita|gramatický způsob|slovesný způsob|větný způsob|podmiňovací způsob|kondicionál|vietnamština
Klíčová slova anglicky: linguistics|contrastive linguistics|modality|grammatical mood|verbal mood|sentence mood|conditional mood|Vietnamese
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: Ing. Binh Slavická, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.02.2020
Datum zadání: 10.02.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.02.2020
Datum a čas obhajoby: 08.09.2020 12:30
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Marta Lopatková
 
 
 
Konzultanti: doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Student se ve své jazykovědně orientované práci bude zabývat tím, jakými způsoby lze ve vietnamském jazyce vyjádřit kondicionál, tedy jeden z morfologických prostředků vyjádření modality v češtině. Cílem práce bude přehledně představit a ucelit problematiku modality a slovesného způsobu ve vztahu k vietnamštině a na základě analytické a kontrastivní metody vyvodit hlavní způsoby opisu českého kondicionálu ve vietnamštině. Student bude čerpat též z vietnamských zdrojů.
Seznam odborné literatury
Seznam odborné literatury:
DIEP QUANG BAN. Ngu pháp tieng Viet. Hue: NXB Giáo Duc, 2005.
DOAN THIEN THUAT, NGUYEN PHUONG TRANG, TRINH CAM LAN a PHAM NHU QUYNH. Thuc hanh tieng Viet: sach dung cho nguoi nuoc ngoai. Ha Noi: Nha xuat ban The gioi, 2001.
Gramatika současné češtiny. 2. vydání. V Brně: Lingea, 2018. ISBN 978-80-7508-408-8.
HLAVATÁ, Lucie a Nguyen Thi Binh SLAVICKÁ. Praktická vietnamština. Praha: Fortuna, 2003. ISBN 80-7168-887-8.
KARLÍK, Petr. Morfologický a syntaktický modus. SPFFBU A 29, 1981, 59‒71.
MRÁZEK, Roman. Modus verbi v češtině z hlediska morfologie a syntaxe. SPFFBU A 16, 1968, 25‒35.
PALMER, Frank Robert. Mood and modality. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. Cambridge textbooks in linguistics. ISBN 0-521-80479-5.
ŠEVČÍKOVÁ, Magda. Funkce kondicionálu z hlediska významové roviny. Praha: ÚFAL, Ústav formální a aplikované lingvistiky, [2009]. Studies in computational and theoretical linguistics. ISBN 978-80-904175-2-6.
ŠTÍCHA, František. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80-200-2205-9.
THOMPSON, Laurence C. A Vietnamese reference grammar. Honolulu: University of Hawaii Press, [1987]. ISBN 0-8248-1117-8.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK