Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikace a vizuální prezentace značky Girls Without Clothes na online platformách a jejich vliv na vytváření komunity zákazníků
Název práce v češtině: Komunikace a vizuální prezentace značky Girls Without Clothes na online platformách a jejich vliv na vytváření komunity zákazníků
Název v anglickém jazyce: Communication and visual presentation of the Girls without clothes brand on online platforms and their influence on creating a community of customers
Klíčová slova: image, vizualita, vizuální obraz, fotografie, text, komunikace, sociální sítě
Klíčová slova anglicky: image, visuality, visual image, photography, text, communication, social networks
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.02.2020
Datum zadání: 07.02.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMM16OB)
Oponenti: Mgr. Vít Gvoždiak, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce „Koncept nahoty u značky Girls without clothes v kontextu současné vizuální kultury” se bude věnovat především specifikům propagace zmíněné české značky. Práce bude zkoumat způsob provokativní prezentace a marketingových strategií, detailněji se zaměří na prvek nahoty, který tato lokální značka záměrně využívá. Práce bude také zkoumat, kde jsou u této prezentace hranice a zda je vůbec tento způsob ojedinělý. Pozornost bude rovněž věnována zejména zařazení značky Girls without clothes do současné vizuální kultury.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK