Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příklady zobrazování muslimů (Arabů, Turků atd.) a „Orientu“ v českých filmových pohádkách a jejich stereotypy před a po roce 1989
Název práce v češtině: Příklady zobrazování muslimů (Arabů, Turků atd.) a „Orientu“ v českých filmových pohádkách a jejich stereotypy před a po roce 1989
Název v anglickém jazyce: Examples of imaging Muslims (Arab, Turkish, etc.) And "Orient" in Czech film fairy tales and stereotypes before and after 1989
Klíčová slova: pohádka, islám, orient, stereotyp
Klíčová slova anglicky: fairy tale, Islam, orient, stereotyp
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Historická sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.02.2020
Datum zadání: 03.02.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMH201)
Oponenti: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V mnoha českých pohádkách se objevují postavy velvyslanců z východu, emisarů různých emírů a sultánů i dalších postav, jejichž předobraz pochází ze zemí, kde vládne islám. Jak jsou tyto postavy vnímány a potažmo zobrazovány může ovlivňovat naše smýšlení o lidech přicházejících z prostředí islámu nebo východu jako takového, zvláště pak, pokud jsou zobrazovány stále ve stejných stereotypech.
Na základě studie Reel bad Arabs od Jacka Shaheena , která zkoumá americkou produkci filmů ve vztahu k Arabům, je možné usuzovat, že i v českých pohádkách budou muslimové zobrazováni ve třech hlavních stereotypech: nevzdělaný pasáček – břišní tanečnice; terorista; bohatý „perverzní“ šejch.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK