Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mechitza jako metafora: separace nebo jednota?
Název práce v češtině: Mechitza jako metafora: separace nebo jednota?
Název v anglickém jazyce: Mechitza as a metaphore: separation or unity?
Klíčová slova: Mechitza, gender, judaismus, prostor, feminismus, JOFA, diskurzivní analýza
Klíčová slova anglicky: Mechitza, gender, judaism, space, feminism, JOFA, discourse analysis
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.01.2020
Datum zadání: 31.01.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Ve své diplomové práci se budu věnovat genderové analýze praxe mechitzy, tedy prostorovému rozdělení modlitebního prostoru v judaismu. Prostřednictvím východisek kritické geografie a feministických teorií představím mechitzu nejen jako fyzickou bariéru mezi ženami a muži, ale také jako bariéru symbolickou. Využití příkladu mechitzy jako prostorové metafory rozdělené společnosti má ukázat, jakým způsobem dochází k ukotvování
a reprodukci vztahů moci, a jakým způsobem můžeme s prostorem pracovat subverzivně.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK