Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzdelanie žien a ich uplatnenie v spoločnosti vo vybraných moslimských krajinách
Název práce v jazyce práce (slovenština): Vzdelanie žien a ich uplatnenie v spoločnosti vo vybraných moslimských krajinách
Název práce v češtině: Vzdělání žen a jejich uplatnění ve společnosti ve vybraných muslimských zemích
Název v anglickém jazyce: Women’ education, their employment and social intergration in selected Islamic states
Klíčová slova: ženy; islám; náboženství; vzdělávání; uplatnění; nerovnost
Klíčová slova anglicky: women; Islam; religion; education; social integration, inequality
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vít Klepárník, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2020
Datum zadání: 31.01.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.06.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Karel Černý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
2. Modernizace, náboženství a přístup ke vzdělání žen v muslimských zemích
3. Vzdělání a uplatnění žen ve vybraných muslimských zemích
4. Srovnání vzorku zemí
5. Závěr
Seznam odborné literatury
Walford, Geoffrey, and Holger Daun. Educational strategies among Muslims in the context of globalization: some national case studies. Leiden Boston: Brill, 2004.
Ali, Saleem H. Islam and education: conflict and conformity in Pakistan's Madrassahs. Karachi: Oxford University Press, 2009.
Moghadam, Valentine M. Modernizing women: gender and social change in the Middle East. Boulder, Colo: L. Rienner, 2003.
Černý, Karel. Velká blízkovýchodní nestabilita: arabské jaro, porevoluční chaos a nerovnoměrná modernizace 1950–2015. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017.
Al-Kohlani, S. A. Educational Gender Equality in Religious Societies: Human Rights and Modernization Pre-Arab Spring. Cham: Palgrave Macmillan, 2018.
Předběžná náplň práce
Práce se zaměřuje na vzdělání a uplatnění žen ve vybraných muslimských státech v kontextu sociálně-ekonomického rozvoje a postavení náboženství v nich. Zaměří se například na Somálsko, Spojené arabské emiráty, Pákistán a některé další státy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis focuses on the education, employment and social integration of the women in selected Islamic states in the context of social-economic modenization and the role assigned to the religion. It will pas a special attention to the countries as Somalia, United Arab Emirates, Pakistan and several other countries.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK