Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Atmosférické blokovanie a jeho klimatológia v závislosti na použitých kritériách detekcie
Název práce v jazyce práce (slovenština): Atmosférické blokovanie a jeho klimatológia v závislosti na použitých kritériách detekcie
Název práce v češtině: Atmosférické blokování a jeho klimatologie v závislosti na použitých kritériích detekce
Název v anglickém jazyce: Atmospheric blocking and its climatology with respect to used detection criteria
Klíčová slova: atmosféra|blokování|klimatická změna
Klíčová slova anglicky: atmosphere|blocking|climate change
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2020
Datum zadání: 01.02.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.02.2020
Datum a čas obhajoby: 14.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:05.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2021
Oponenti: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Seznámit se s pojmem blokování a existujícími možnostmi jeho (objektivní) detekce, analyzovat jejich výhody a nevýhody. Na základě různých detekčních kritérií pak studovat klimatologické charakteristiky blokování, především v prostoru Evropy. Mimo jiné se zaměřit i na změny frekvence výskytu a délky trvání blokování v kontextu probíhající změny klimatu.
Seznam odborné literatury
G. Lackmann: Midlatitude Synoptic Meteorology, American Meteorological Society, 2012.
Časopisecká literatura s novými výsledky na poli výzkumu atmosférického blokování.
Dále podle pokynů vedoucího práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK