Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalita tělovýchovných a sportovních služeb v soukromých institucích specializujících se na předškolní vzdělávání v Praze
Název práce v češtině: Kvalita tělovýchovných a sportovních služeb v soukromých institucích specializujících se na předškolní vzdělávání v Praze
Název v anglickém jazyce: Quality of sports services in private day care centers specializing in preschool education in Prague
Klíčová slova: Soukromé předškolní vzdělávací instituce, kvalita služeb, zákazník
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2020
Datum zadání: 30.01.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.01.2020
Datum a čas obhajoby: 25.02.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.02.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:30.01.2020
Datum proběhlé obhajoby: 25.02.2021
Oponenti: prof. doc. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předmětem plánovaného výzkumu je analýza kvality tělovýchovných a sportovních služeb v soukromých zařízeních zabývajících se předškolním vzděláváním v Praze (dále též školka).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK