Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
"Vynález" inteligence a jeho reflexe v českém pedagogickém a speciálně pedagogickém diskurzu, na základě vybraných odborných časopisů od r. 1888 do r. 1944.
Název práce v češtině: "Vynález" inteligence a jeho reflexe v českém pedagogickém a speciálně pedagogickém diskurzu, na základě vybraných odborných časopisů od r. 1888 do r. 1944.
Název v anglickém jazyce: "The Invention" of Intelligence and its Reflection in Czech Pedagogical and Social-pedagogical Discourse, Based on Selected Academic Journals from 1888 to 1944.
Klíčová slova: Inteligence, ne/způsobilost, kraniometrie, eugenika, pedagogika, medicína, biomoc.
Klíčová slova anglicky: Intelligence, disability, craniometry, eugenics, pedagogy, medicine, biopower.
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.01.2020
Datum zadání: 29.01.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: Mgr. Filip Herza, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce si klade za cíl postihnout východiska odborných debat na téma inteligence ve vybraném pedagogickém a speciálně pedagogickém časopise, postihující období od r. 1888 do r. 1944 (tj. mapuje počátky pronikání konceptu do českého prostředí). Východiska zahrnují esencialistické vs. konstruktivistické pojetí inteligence, otázky po její „podstatě“, relevanci měření inteligence, apod. Tyto debaty vypovídají nejen o historickém konstruování inteligence, ale také o utváření normy a mentální jinakosti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK