Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Projekt výuky pro přírodovědný seminář na gymnáziích se zaměřením na ekologii a životní prostředí Rakovnicka
Název práce v češtině: Projekt výuky pro přírodovědný seminář na gymnáziích se zaměřením
na ekologii a životní prostředí Rakovnicka
Název v anglickém jazyce: An Educational Project for a Field Seminar for Grammar Schools based
on the Ecology and the Living Environment of Rakovnik
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jana Skýbová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.05.2007
Datum zadání: 29.05.2007
Datum a čas obhajoby: 23.05.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: RNDr. Jan Řezníček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK