Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vlastnosti tenkých vrstev studované pomocí in-situ TEM.
Název práce v češtině: Vlastnosti tenkých vrstev studované pomocí in-situ TEM.
Název v anglickém jazyce: Properties of thin films studied by in-situ TEM
Klíčová slova: TEM, hliníkové materiály, mechanické vlastnosti, mikrostruktura
Klíčová slova anglicky: TEM, aluminum materials, mechanical properties, microstructure
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.02.2020
Datum zadání: 19.02.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.03.2020
Datum a čas obhajoby: 15.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:22.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2021
Oponenti: RNDr. Jaromír Kopeček, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Jozef Veselý, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Vlastnosti kovových materiálů jsou ovlivněny nejenom jejich složením, ale také velikostí zkoumaného vzorku. U malých vzorků může docházet k intenzivní interakci poruch krystalové mřížky s jeho povrchem, případně vede omezený interakční objem vzorku ke zcela jiným mechanizmům probíhajících procesů. Proto je chování takovýchto vzorků často velmi odlišné od vlastností pozorovaných na stejných objemových materiálech. Moderní in-situ metody používané v transmisní elektronové mikroskopii mohou výrazně přispět k objasnění těchto rozdílů.
Předmětem diplomové práce je studium chování tenkých vrstev na bázi hliníkových slitin pomocí in-situ TEM. Pozorované jevy budou porovnávány s počítačovými simulacemi využívající techniky molekulární dynamiky.

Postup práce:
1. Studium literatury a vypracování rešerše
2. Příprava a výběr vzorků
3. Experimentální studium materiálů podrobených vybranému typu zpracování
4. Srovnání pozorovaných procesů se simulovanými obrazy a se současnými představami o vývoji struktury v těchto materiálech.
5. Sepsání práce
Seznam odborné literatury
[1] Greer, J. R., & Hosson, J. T. D. (2011). Plasticity in small-sized metallic systems: Intrinsic versus extrinsic size effect. Progress in Materials Science, 56(6), 654–724.
[2] Uchic, M. D., Shade, P. A., & Dimiduk, D. M. (2009). Plasticity of Micrometer-Scale Single Crystals in Compression. Annual Review of Materials Research, 39(1), 361–386.
[3] Dehm, G. (2009). Miniaturized single-crystalline fcc metals deformed in tension: New insights in size-dependent plasticity. Progress in Materials Science, 54(6), 664–688.
[12] Nair, A. K., Parker, E., Gaudreau, P., Farkas, D. and Kriz, R. D., Size effects in indentation response of thin films at the nanoscale: A molecular dynamics study. International Journal of Plasticity, 24, p.p. 2016-2031, 2008.
Další články z databází podle pokynů vedoucího práce
Předběžná náplň práce
Vlastnosti kovových materiálů jsou ovlivněny nejenom jejich složením, ale také velikostí zkoumaného vzorku. U malých vzorků může docházet k intenzivní interakci poruch krystalové mřížky s jeho povrchem, případně vede omezený interakční objem vzorku ke zcela jiným mechanizmům probíhajících procesů. Proto je chování takovýchto vzorků často velmi odlišné od vlastností pozorovaných na stejných objemových materiálech. Moderní in-situ metody používané v transmisní elektronové mikroskopii mohou výrazně přispět k objasnění těchto rozdílů.
Předmětem diplomové práce je studium chování tenkých vrstev na bázi hliníkových slitin pomocí in-situ TEM. Pozorované jevy budou porovnávány s počítačovými simulacemi využívající techniky molekulární dynamiky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK