Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Japonské dřevořezy a Evropa 19. století - Edukační možnosti
Název práce v češtině: Japonské dřevořezy a Evropa 19. století - Edukační možnosti
Název v anglickém jazyce: Japanese woodcuts and 19th century Europe - Educational possibilities
Klíčová slova: Japonská kultura, ukio-e, Evropské umění 19. století, principy tvorby, umělecké autority, edukační reflexe, autorské tisky
Klíčová slova anglicky: Japanese culture, ukiyo-e, 19th century European art, principles of creation, artistic authorities, educational reflection, author's prints
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. ak. mal. Ivan Špirk
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.01.2020
Datum zadání: 22.07.2020
Datum a čas obhajoby: 09.09.2020 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prostudujte téma práce v odborné literatuře i v dosažitelných souborech originálních tisků v galeriích. V teoretické části vytvořte sondy do základních principů japonského umění dřevorytu, o které bude možné opřít úvahy o jejich vlivu na Evropské umění. Zkoumejte tyto vlivy s ohledem na užitečnost závěrů v edukační praxi.
V didaktické části prozkoumané zkušenosti využijte v návrzích na galerijní edukační program. V něm budou obsaženy základní charakteristiky ukio-e v Evropské pojetí 19. století.
V autorské části práce vytvořte soubor tisků s tématikou městské krajiny, které budou reflektovat prozkoumané teoretické obsahy.
Seznam odborné literatury
HÁNOVÁ, Markéta. Japonisme in Czech art. Prague: National Gallery in Prague, 2014. ISBN:978-80-7035-551-0
FAHR-BECKER., Gabriele. Japanese prints. Taschen. Koln. 2007. ISBN 978-3-8228-350-8
WICHMANN, Siegfried. Japonisme. The Japanese influence on Western art since 1858. London : Thames and Hudson, 2001. 432 s. : il. ISBN:0-500-28163-7
FENOLLOSA, Ernest Francisco. The masters of Ukioye; a complete historical description of Japanese paintings and color prints of the genre school
RAKUŠANOVÁ, Marie. Bytosti odnikud : metamorfózy akademických principů v malbě první poloviny 20. století v Čechách. Praha : Academia, 2008. 512 s ISBN:978-80-200-1648-5
MYERS, B. S. Modern art in the making. McGraw-Hill. New York, 1959. s.457 : il. ISBN:0-7581-8615-0
HAZUKOVÁ, Helena, ŠAMŠULA, Pavel. Didaktika výtvarné výchovy I. Praha: Karolinum, 1990. ISBN: 382-114-90

Časopisy
Journal of Japonisme: Legendary 1890 exhibition of Japanese prints of the Ecole Des Beaux-arts. Tsukasa Kodera. Koninkijke brill.NV, Leiden. 2017.
Artistic Japan. A montly illustrated journal of Arts and Industries. S. Bing. London: Sampson Low, Marston, Searle & Revington.

Katalog
Japonské dřevořezy. Národní galerie v Praze. 2019. ISBN: 9788070357248
Předběžná náplň práce
Po prostudování odborné literatury a dalším studiu, použijte vybrané principy, které jsou charakteristické pro výtvarné inovace Evropského umění na konci 19. století. Tyto pak zpracujte v didaktické části závěrečné práce. Soubor tisků bude tyto základní informace práce reflektovat.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
After studying scholarly literature and further studies, apply the selected principles that are characteristic of the visual innovations of European art at the end of the 19th century. Then process them in the didactic part of the final thesis. The set of prints will reflect this basic information of the work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK