Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kritická místa matematiky na 1. st. ZŠ vyučované Hejného metodou
Název práce v češtině: Kritická místa matematiky na 1. st. ZŠ vyučované Hejného metodou
Název v anglickém jazyce: Critical places in primary school mathematics taught by Hejný´s method
Klíčová slova: Hejného metoda, konstruktivistický přístup, didaktická prostředí, problematická místa, matematické úlohy, učitel 1. stupně ZŠ, dotazníkové šetření
Klíčová slova anglicky: Hejný method, constructivist approach, didactic environments, problematic places, mathematical tasks, primary school teacher, questionnaire survey
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.01.2020
Datum zadání: 14.04.2021
Datum a čas obhajoby: 27.05.2021 10:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R318, 318, matematika, 3. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude mít výzkumný charakter. Subjekty výzkumu budou jednak zkušení praktikující učitelé, kteří již několik let vyučují v duchu Hejného metody, jednak studenti vyšších ročníků.
Studentka během zpracování diplomového úkolu povede reflektivní deník.
Seznam odborné literatury
Rendl, Vondrová a kol. Kritická místa matematiky na základní škole očima učitelů
Hejný, Vyučování matematice orientované na budování schémat: Aritmetika
Jirotková, Cesty ke zkvalitnění výuky geometrie
Sady učebnic matematiky pro 1. st.
bude doplněno podle potřeby
Předběžná náplň práce
Studentka:
1) prostuduje relevantní literaturu
2) rozpracuje výzkumné nástroje - dotazník pro studenty VŠ
3) materiály odpilotuje a připraví finální verzi
4) realizuje první část výzkumu se studenty VŠ
5) analyzuje materiály
6) připraví druhou část výzkumu - dotazník pro učitele ZŠ
7) realizuje druhou část výzkumu
8) analyzuje materiály
9) finalizuje DP
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The student will:
1) study relevant literature
2) develop research tool - questionnaire for college students
3) pilot all materials and prepare the final version
4) realize the first part of the research with college students
5) analyze the research data
6) prepare the second part of the research - questionnaire for primary school teachers
7) realize the second part
8) analyze the research data
9) finalize the diploma thesis
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK