Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Soutěž o návrh v kontextu zadávání veřejných zakázek
Název práce v češtině: Soutěž o návrh v kontextu zadávání veřejných zakázek
Název v anglickém jazyce: Design contest in the context of public procurement
Klíčová slova: soutěž o návrh, veřejné zakázky, jednací řízení bez uveřejnění navazující na soutěž o návrh, architektonická soutěž o návrh
Klíčová slova anglicky: design contest, public procurement, design contest followed by negotiated procedure without prior publication, architectural design contest
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.01.2020
Datum zadání: 23.01.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.01.2021
Datum a čas obhajoby: 11.01.2021 16:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 210, 210
Datum odevzdání elektronické podoby:09.12.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:09.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 11.01.2021
Oponenti: doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK