Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Televízia ako politický nástroj formovania spoločnosti v 60. rokoch 20. storočia v USA
Název práce v jazyce práce (slovenština): Televízia ako politický nástroj formovania spoločnosti v 60. rokoch 20. storočia v USA
Název práce v češtině: Televize jako politický nástroj formování společnosti v 60. letech 20. století v USA
Název v anglickém jazyce: Television as a Society Shaping Political Tool in the U.S. of the 1960s
Klíčová slova: TTelevízia, priamy prenos, prezidentská kampaň, prezidentské voľby, politické udalosti, Spojené štáty americké, vražda, vplyv, masové médiá
Klíčová slova anglicky: Television, live coverage, presidential campaign, presidential election, influence, political events, the United States of America, assassination, mass media
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Šafařík
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.01.2020
Datum zadání: 21.01.2020
Datum a čas obhajoby: 10.09.2020 08:30
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK106, 106, Malá učebna, 1.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2020
Oponenti: PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Cieľom bakalárskej práce je systematicky v časovom slede predstaviť rolu televízie ako novovzniknutého média, ktoré významným spôsobom ovplyvnilo spoločnosť v USA. Moja práca by mala predstaviť jasný náhľad na spoločnosť v USA a prelomové udalosti v danom časovom období interpretovať skrz rolu televízie, ako ich predávala verejnosti a následne ako spoločnosť reagovala.
Seznam odborné literatury
Alysa Landry, „The Unfulfilled Promises of John F. Kennedy: He Vowed a New Frontier for Natives“, Indian Country News, 29. Máj 2017. https://newsmaven.io/indiancountrytoday/archive/the-unfulfilled-promises-of-john-f-kennedy-he-vowed-a-new-frontier-for-natives-aXVrqLjFZEGGc9ABlV-qjA.

Bill Wilkinson, „On the Saying that “Extremism in Defense of Liberty is No Vice”“, Niska center, 5. Január 2016. https://www.niskanencenter.org/on-the-saying-that-extremism-in-defense-of-liberty-is-no-vice/.

Bob Schieffer, „John F. Kennedy: Our first television President“ CBS News, 27. Máj 2017 https://www.cbsnews.com/news/john-f-kennedy-our-first-television-president/.

Daniel C. Hallin a Paolo Mancini, eds., Systémy médií v postmoderním světě (Praha: Portál, s.r.o., 2008).

E.D.Dover, Presidential Elections in the Television Age: 1960 – 1992, (Praeger Publisher, 1994).

„How JFK's Clever TV Strategies Helped Him Win the Election“, www.youtube.com,
https://www.youtube.com/watch?v=GMWQnoDA0o8 (stiahnuté 2.1.2020).

Chris Jones, „ The flight from Dallas“, Esquire, 16. September 2013. https://www.esquire.com/news-politics/a24834/flight-from-dallas-1013/

„INTERVIEW OF SENATOR JOHN F. KENNEDY BY WALTER CRONKITE, SEPTEMBER 19, 1960“ www.jfklibrary.org, https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-f-kennedy-speeches/cronkite-interview-19600919 (stiahnuté 2.1.2020).

Jeff Wallenfeldt, „Assasination of John F. Kennedy“, Britannica, 15. November 2019.
https://www.britannica.com/event/assassination-of-John-F-Kennedy.

„JFK assassination: Cronkite informs a shocked nation“, www.youtube.com, https://www.youtube.com/watch?v=6PXORQE5-CY (stiahnuté 2.1.2020).

JOHN F. KENNEDY PRESIDENTIAL LIBRARY AND MUSEUM „Campaign of 1960„ https://www.jfklibrary.org/JFK/JFK-in-History/Campaign-of-1960.aspx.

Jon Herzkovitz, „How the JFK assassination transformed media coverage „,Reuters, 21. November 2013. https://www.reuters.com/article/us-usa-jfk-media-idUSBRE9AK11N20131121.

Kristen Heflin, „The future will be televised: Newspaper Industry Voices and the Rise of television News“, American Journalism Historians Association 27, č.2 (2010): 87-110, http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=6a22e8ea-ffc2-4c9f-860c-3ea094261dc7%40sdc-v-sessmgr02 (stiahnuté 2.1.2020).

„Lee Harvey Oswald Shot On Camera“, www.youtube.com,
https://www.youtube.com/watch?v=sjXRQXlBU3g (stiahnuté 2.1.2020).

Mark Jurkowitz, „50 years ago, America turned on the television“, Pew Research, 22. November 2013. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/11/22/50-years-ago-america-turned-on-the-television/.

Mary Ann Watson, The Expanding Vista: American television in the Kennedy years, (Oxford University Press, 1990).

„Politics on television“, www.pbs.org, American Experience, https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/jfk-presidential-politics/ (stiahnute 2.1.2020).

„President John F. Kennedy's Inaugural Address“, www.youtube.com, https://www.youtube.com/watch?v=PEC1C4p0k3E&t=402s (stiahnuté 2.1.2020).Robert A. Caro, „ The transition“, New Yorker, 26. Marec 2016.
https://www.newyorker.com/magazine/2012/04/02/the-transition.

Robert Llyod, „ In death and in life, TV fixated on JFK“, Los Angels Times, 25 Október 2013. https://www.latimes.com/entertainment/tv/la-xpm-2013-oct-25-la-et-st-ca-jfk-tv-lloyd-essay-story.html.

Ron Simon, „See How JFK Created a Presidency for the Television Age“, Time, 30. Máj 2017. http://time.com/4795637/jfk-television/.

Tierney Sneed, “How John F. Kennedy's Assassination Changed Television Forever”, U.S.News, 14. November, 2013. https://www.usnews.com/news/articles/2013/11/14/how-john-f-kennedy-assassination-changed-television-forever.

Trevor Parry-Gilles, „ 1964- Three Ads from LBJ“ Presidential Campaign Rhetoric, 2. Apríl 2011. https://campaignrhetoric.wordpress.com/2011/04/22/1964-three-ads-from-lbj-taylor-sachs/.

Dennis M. Simon a Charles W. Ostrom and Jr., “The impact of televised speeches and foreign travel on presidential approval”, The public opinion quarterly 53, č. 1 (1989): 58-82, https://www.jstor.org/stable/2749239.
Předběžná náplň práce
Bakalárska práca sa zaoberá vplyvom televízie v Spojených štátoch amerických ako novovzniknutého média, ktoré bolo využívané ako nástroj za účelom získavania politickej podpory a ovplyvňovania politickej mienky voličov. Časový úsek, na ktorý je táto bakalárska práca zameraná sú 60. roky 20. storočia. Práve toto obdobie sa vyznačovalo nárastom dôvery k televíznemu vysielaniu zo strany amerického obyvateľstva, keďže televízne vysielanie nebolo straníckym médiom a poskytovalo objektívne informácie. Televízia sa taktiež stala pevnou súčasťou amerických domácností. V roku 1960, počas prezidentských volieb, už 87% amerických voličov potvrdilo, že sa pre nich televízia stala prvotným zdrojom na získavanie informácií. Podstata televízneho vysielania značne ovplyvnila predovšetkým obdobie volieb rokov 1960 a 1964. Taktiež bola využívaná demokratickými prezidentskými kandidátmi Johnom F. Kennedym a Lyndonom B. Johnsonom, na ktorých sa táto bakalárska práca predovšetkým zameriava.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis presents the influence of television in the United States of America as an emerging medium, which was used as a tool in order to gain political support and influence political opinion of the voters. The 1960s is the time period that this bachelor thesis is focused on. It was this period of time which was characterized by an increase of trust towards television broadcasting in American society. It was mostly because of the fact, that television broadcasting was not controlled by the political parties and successfully provided objective information. Television became an integral part of American households as well. During the 1960 presidential election, 87% of US voters confirmed that television had become their primary source of information. The nature of television broadcasting influenced the presidential election in 1960 and 1964. Television was used as a tool to gain political support by the democratic presidential candidates John F. Kennedy and Lyndon B. Johnson, on whom this bachelor thesis focuses in particular.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK