Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
From computer 3D modelling to reality and back
Název práce v češtině: Od 3D počítačového modelování k realitě a zpět
Název v anglickém jazyce: From computer 3D modelling to reality and back
Klíčová slova: regulární plocha|modelování|projekce|3D tisk|fotogrammetrie|rekonstrukce ploch|rozšířená realita
Klíčová slova anglicky: regular surface|modeling|projection|3D printing|photogrammetry|surface reconstruction|augmented reality
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.01.2020
Datum zadání: 31.01.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.09.2020
Datum a čas obhajoby: 07.09.2021 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:22.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2021
Oponenti: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prostudujte teorii týkající se definice a vlastností regulárních ploch, jak je představena např. v [1, 2, 7]. Vlastnosti ploch potřebné pro diplomovou práci můžete prezentovat na příkladech. Seznamte se s technikami modelování a zobrazování ploch a na základě získaných poznatků aplikujte tyto metody na vybrané typy ploch. Své studium zaměřte na 3D tisk, 3D skenování, modelování v moderním software (Rhinoceros, Blender či jiný), projekce do 2D, rozšířenou realitu a aproximaci ploch. Navrhněte a implementujte také vlastní program a např. projekci ploch do 2D řešte automaticky.
Seznam odborné literatury
[1] E. Abbena, A. Gray, S. Salamon, Modern Differential Geometry of Curves and Surfaces with MATHEMATICA. Taylor & Francis Group, USA, 2006.

[2] L. Boček, V. Kubát, Diferenciální geometrie křivek a ploch. SPN, 1983.

[3] T. K. Dey, Curve and Surface Reconstruction. Cambridge University Press, USA, 2007.

[4] H. Edelsbrunner, Geometry and Topology for Mesh Generation. Cambridge University Press, United Kingdom, 2001.

[5] H. Pottman, A. Asperl, M. Hofer, A. Kilian, Architectural geometry, Bentley Institute Press, USA, 2007.

[6] P. Shirley, S. Marschner, Fundamentals of Computer Graphics. A K Peters, USA, 2009.

[7] K. Tapp, Differential Geometry of Curves and Surfaces, Springer International Publishing AG, 2016.

[8] J. Žára, B. Beneš, J. Sochor, P. Felkel, Moderní počítačová grafika. Computer Press, 2004.

[9] České i zahraniční články v časopisech věnující se této problematice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK