Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanovení a porovnání elektromigračních vlastností markerů pro izoelektrickou fokusaci
Název práce v češtině: Stanovení a porovnání elektromigračních vlastností markerů pro izoelektrickou fokusaci
Název v anglickém jazyce: The Determination and Comparison of the Electromigration Properties of Markers for Isoelectric Focusing
Klíčová slova: kapilární zónová elektroforéza, izoelektrická fokusace, pI markery, izoelektrický bod, termodynamická disociační konstanta, limitní iontová pohyblivost
Klíčová slova anglicky: capillary zone electrophoresis, isoelectric focusing, pI markers, isoelectric point, thermodynamic dissociation constant, limiting ionic mobility
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.01.2020
Datum zadání: 17.01.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:10.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 13.07.2021
Oponenti: RNDr. Václav Kašička, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Nová definice izoelektrických bodů amfolytů a jejich experimenmtální měření.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK