Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sledování společenského dopadu jako prostředek ke zvýšení důvěryhodnosti neziskových organizací
Název práce v češtině: Sledování společenského dopadu jako prostředek ke zvýšení důvěryhodnosti neziskových organizací
Název v anglickém jazyce: Monitoring the social impact as a tool to increase the credibility of non-profit organizations
Klíčová slova: Sledování dopadu, důvěra, důvěryhodnost, neziskový sektor, manuál, akční výzkum, změna, evaluace, systémové myšlení, evidence-based přístup
Klíčová slova anglicky: Impact monitoring, trust, credibility, non-profit sector, manual, action research, change, evaluation, systems thinking, evidence-based approach
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Řízení a supervize (24-KRS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Vrzáček
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.01.2020
Datum zadání: 15.01.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.01.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:07.01.2021
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMR11POBQ)
Oponenti: Mgr. Barbora Komberec Novosadova
 
 
 
Předběžná náplň práce
Jedním z důvodů nedůvěry české společnosti v neziskové organizace je nízká důvěryhodnost samotných organizací, jež je způsobena malým povědomím o činnostech a principech fungování neziskových organizací v ČR. Metodou sledování dopadu organizace systematicky zaznamenávají svůj dopad, cíle i jednotlivé kroky činností. Cílem této diplomové práce je skrze sepsání manuálu přispět ke zvýšení důvěryhodnosti neziskových organizací. Manuál pro organizace bez zkušenosti se sledováním dopadu bude výsledkem akčního výzkumu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK