Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ikonografie korejského buddhistického malířství
Název práce v češtině: Ikonografie korejského buddhistického malířství
Název v anglickém jazyce: Iconography of Korean Buddhist Painting
Klíčová slova: ikonografie|malířství|buddhismus|Korea
Klíčová slova anglicky: Iconography|Painting|Buddhism|Korea
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michaela Pejčochová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.01.2020
Datum zadání: 13.01.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.01.2020
Datum a čas obhajoby: 18.06.2020 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ve své bakalářské práci se diplomantka bude věnovat ikonografii buddhistického malířství. Cílem práce je zjistit, jaké symboly se v korejském buddhistickém umění vyskytují nejčastěji a jaké jsou jejich významy. Při zpracování bude postupovat následujícím způsobem:
Nastíní účel buddhistického malířství, k čemu sloužilo a jak byly obrazy zpracovávány
Popíše produktivní symboly vyskytující se v buddhistickém umění, zejména v regionu Koreje a Číny
V praktické části zanalyzuje nejprve obecně korpus obrazů s postavami bóddhistatvů Kwanŭm a Amitábhy z období Korjŏ a popíše, jaké elementy se v nich nacházejí (barvy, rostlinná symbolika, atributy a gesta jednotlivých postav). Konkrétně se pak zaměří na dochovaná díla ze sbírky Národní galerie v Praze a na nich bude demonstrovat ikonografii, uvedenou v teoretické části.
Seznam odborné literatury
Prameny:
Korpus buddhistických svitků z období Korjo, přístupný na Wikipedia.com,
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Goryeo_Buddhist_paintings

Literatura:
AN Čä Hong. „Illustrated Painting on Amitabha in Late Goryo Dynasty – Focusing on Illustrated Paintings on Amitabha-Triad In Uesugi Shrine, Yonezawa, Japan.“ THE MISULSA (The Art History Journal) 30 (2008), str. 11–43.
BEER, Robert. Symboly tibetského buddhismu. Praha: BB art, 2005. ISBN 80-7341-674-3.
EBERHARD, Wolfram. Lexikon čínských symbolů: Obrázková řeč Číny. Praha: Volvox Globator, 2001. ISBN 80-7207-401-6.
JACKSON, David. Tibetan Thangka Painting: Methods and Materials. London: Serindia Publications, 1984, Revised Editions 1988, 1984.
KANG, Soyon. „The Moon Reflected in the Water: The Miraculous Response of Avalokiteśvara“ in „Water-moon Avalokitesvara Paintings“ of the Goryeo Dynasty. The Eastern Buddhist [online]. 47 (2016), č. 1, str. 29–55 [cit. 2019-10-28].
KIM, Čŏng. Pulhwa, čchanranhan pulgjo misurŭi segje. Pchadžu: Tolbegä, 2009. ISBN 9788971993491.
Korean Cultural Heritage, Volume I: Fine Arts – Painting, Handcrafts, Architecture. Seoul: The Korea Foundation, 1994. ISBN 89-860-9006-1
LEE, Michaela. Ikonografie buddhistického sochařství v Koreji. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova.
McBRIDE, Richard D. II. „Koryŏ Buddhist Paintings and the Cult of Amitābha: Visions of a Hwaŏm-Inspired Pure Land.“ Journal of Korean Religions 6 (2015), no. 1, str. 93–130.
SORENSEN, Henrik. The Taenghwa Tradition in Korean Buddhism. Cahiers d’Extrême-Asie [online] 6 (1991), str. 95–115 [cit. 2019-10-25].
The Korean-English Buddhist DictionarySeoul: Bulkwang, 1979. ISBN 89-7479-756-9.
YOUNGSOOK, Pak. Buddhist art in Korea. Korean art society journal [online] 3 (2011), str. 62–66 [cit. 2019-10-25].
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK