Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Magnetická rekonekce ve slunečním větru
Název práce v češtině: Magnetická rekonekce ve slunečním větru
Název v anglickém jazyce: Magnetic reconnection in the solar wind
Klíčová slova: Magnetická rekonekce, sluneční vítr, zamrzlé magnetické pole, plazma
Klíčová slova anglicky: Magnetic reconnection, solar wind, frozen magnetic field, plasma
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.01.2020
Datum zadání: 09.01.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.01.2020
Datum a čas obhajoby: 20.01.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.01.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:10.01.2020
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2020
Zásady pro vypracování
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=237
Seznam odborné literatury
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=237
Předběžná náplň práce
Jedním z hlavních projevů sluneční aktivity jsou vývrhy koronální hmoty (ICME), ve kterých se mohutná oblaka koronálního plazmatu šíří z aktivních oblastí vysokou rychlostí do meziplanetárního prostoru do vzdáleností mnoha astronomických jednotek. Vývrhy koronálním hmoty mají zpravidla výraznou strukturu ohraničenou rázovými vlnami a vnitřní oblastí dominovanou magnetickým polem (magnetická oblaka). Svými rozměry tyto oblasti výrazně přesahují planetární magnetosféry a interakce s nimi vyvolává dramatické magnetosférické jevy typu geomagnetických bouří s významným dopadem na člověka a jeho technologie. Pro spolehlivou předpověď dopadu ICME na Zemi a její kosmické okolí je nutné detailní poznání struktury, tvaru a velikosti i charakteristickým plazmatických parametrů, ovlivněných v interakci s okolním slunečním větrem.

Téma práce zahrnuje studium dynamiky meziplanetárních vývrhů koronální hmoty na základě vícebodových experimentálních družicových pozorování a numerických počítačových modelů s cílem hlouběji popsat jejich prostorovou strukturu a vývoj během šíření od Slunce. Pozornost bude také věnována interakci ICME s magnetosférou Země i jiných planet.

Téma je řešeno v rámci výzkumného záměru a je podporováno několika granty. Předpokládá se, že se doktorand, v závislosti na výsledcích studia, zúčastní jednoho nebo více zahraničních pobytů.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=237
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK