Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podpůrná opatření v procesu inkluzivního vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
Název práce v češtině: Podpůrná opatření v procesu inkluzivního vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
Název v anglickém jazyce: Support measures in the process of inclusive education of pupils with mild intellectual disability
Klíčová slova: Lehké mentální postižení, podpůrná opatření, inkluzivní vzdělávání, sociální začlenění
Klíčová slova anglicky: Mild intellectual disability, support measures, inclusive education, social inclusion
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.01.2020
Datum zadání: 08.01.2020
Datum a čas obhajoby: 18.05.2021 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK