Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Helicobacter pylori a aktuální poznatky v léčbě
Název práce v češtině: Helicobacter pylori a aktuální poznatky v léčbě
Název v anglickém jazyce: Helicobacter pylori a and current knowledge in treatment
Klíčová slova: Helicobacter pylori, léčba, rezistence, epidemiologie, gastritida
Klíčová slova anglicky: Helicobacter pylori, treatment, resistance, epidemiology, gastritis
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marcela Vejsová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.01.2020
Datum zadání: 08.01.2020
Datum a čas obhajoby: 02.06.2021 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2021
Oponenti: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Rešerše literárních dat
1. Úvodní charakteristika
2. Morfologie, fyziologie
3. Epidemiologie
4. Patologie
5. Diagnostika a léčba infekce
6. Rezistence na ATB
7. Laboratorní průkaz
8. Nejnovější poznatky v léčbě
Diskuze a závěr
Seznam odborné literatury
Literatura:
BEDNÁŘ, M. a kol.: Lékařská mikrobiologie. Marvil, Praha, 1996
GÖPFERTOVÁ, D a kol.: Epidemiologie infekčních nemocí. nakl. Karolinum UK, Praha, 2002
MURRAY, P.: Manual of Clinical Microbiology. ASM Press, 2003.
VOTAVA, M.: Lékařská mikrobiologie obecná. Neptun, Brno, 2001.
VOTAVA, M. a kol.: Lékařská mikrobiologie speciální. Neptun, Brno, 2003.
VOTAVA, M. Lékařská mikrobiologie - vyšetřovací metody. Neptun, Brno, 2010.
GREENWOOD, D. a kol.: Lékařská mikrobiologie. Grada, Avicenum, 1999.
JULÁK, J. Úvod do lékařské bakteriologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum. 2006.
Harry LT Mobley, George L Mendz, and Stuart L Hazell. Helicobacter pylori - Physiology and Genetics. Washington (DC): ASM Press; 2001.ISBN-10: 1-55581-213-9
Periodika:
Central European Journal of Public Health. Časopis spol. pro epidemiol. a mikrobiol. ČLS JEP
Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Časopis spol. pro epidemiol. a mikrobiol. ČLS JEP
Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Mezioborový časopis při OS ČLS JEP
Journal of Infectious Diseases
Clinical Microbiology and Infection
Current Opinion in Infection Diseases
Journal of Clinical Microbiolog
Zprávy CEM, měsíčník Centra epidemiol. a mikrobiol., Státní zdravotní ústav, Praha
Internet:

Web of Science: http://www.webofscience.com
Medline: www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed
Národní lékařská knihovna, Praha: http://www.nlk.cz/czech/

Odborné články:
Burucoa C, Axon A: Epidemiology of Helicobacter pylori infection. Helicobacter. 2017 Sep;22 Suppl 1
Camilo V, Sugiyama T, Touati E. Pathogenesis of Helicobacter pylori infection. Helicobacter. 2017 Sep;22 Suppl 1.
Kamboj AK, Cotter TG, Oxentenko AS. Helicobacter pylori: The Past, Present, and Future in Management. Mayo Clin Proc. 2017 Apr;92(4):599-604.
Zhu XY, Liu F. Probiotics as an adjuvant treatment in Helicobacter pylori eradication therapy. J Dig Dis. 2017 Apr;18(4):195-202.
O'Morain NR, Dore MP, O'Connor AJP, Gisbert JP, O'Morain CA. Treatment of Helicobacter pylori infection in 2018. Helicobacter. 2018 Sep;23 Suppl 1:e12519
O'Connor A, Liou JM, Gisbert JP, O'Morain C. Review: Treatment of Helicobacter pylori Infection 2019. Helicobacter. 2019 Sep;24 Suppl 1:e12640.
Flores-Treviño S, Mendoza-Olazarán S, Bocanegra-Ibarias P, Maldonado-Garza HJ, Garza-González E. Helicobacter pylori drug resistance: therapy changes and challenges. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2018 Aug;12(8):819-827.
Gong Y, Yuan Y. Resistance mechanisms of Helicobacter pylori and its dual target precise therapy. Crit Rev Microbiol. 2018 May;44(3):371-392.
Mentis A, Lehours P, Mégraud F. Epidemiology and Diagnosis of Helicobacter pylori infection. Helicobacter. 2015 Sep;20 Suppl 1:1-7
Skrebinska S, Mégraud F, Bessède E. Diagnosis of Helicobacter pylori infection. Helicobacter. 2018 Sep;23 Suppl 1:e12515
Diaconu S, Predescu A, Moldoveanu A, Pop CS, Fierbințeanu-Braticevici C. Helicobacter pylori infection: old and new. J Med Life. 2017 Apr-Jun;10(2):112-117. Review.
Bénéjat L, Ducournau A, Lehours P, Mégraud F. Real-time PCR for Helicobacter pylori diagnosis. The best tools available. Helicobacter. 2018 Oct;23(5):e12512.
BÁTOVSKÝ, Marian a kol. Aktuality v gastroenterológii 2014. Vyd. 1. Bratislava: Herba, 2014. 136 s. ISBN 978-80-89631-25-4.
KRAUS, Jaroslav. Poruchy dýchání ve spánku u dětí v důsledku adeno-tonzilární hypertrofie a jejich mikrobiologické nálezy [rukopis]. 2015. 85 stran.
Kopáčová M, Seifert B. Co je nového v léčbě infekce Helicobacter pylori? – komentář. Medicína po promoci 2015
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK