Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vodní turistika jako součást sportů a pobytu v přírodě na základních školách
Název práce v češtině: Vodní turistika jako součást sportů a pobytu v přírodě na základních školách
Název v anglickém jazyce: Water Hikes as a Part of the Sports and Movement Activities done
in the Countryside by Primary Schools
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.05.2007
Datum zadání: 29.05.2007
Datum a čas obhajoby: 23.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PaedDr. Marie Hronzová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK