Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role ústavního soudnictví při udržování politické stability v zemích Latinské Ameriky
Název práce v češtině: Role ústavního soudnictví při udržování politické stability v zemích Latinské Ameriky
Název v anglickém jazyce: The Role of Constitutional Courts in Maintaining Political Stability in Latin America
Klíčová slova: ústavní soudnictví, Latinská Amerika, politická stabilita
Klíčová slova anglicky: Constitutional Courts, Latin America, political stability
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.01.2020
Datum zadání: 06.01.2020
Datum a čas obhajoby: 24.09.2020 09:00
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK312, 312, Malá učebna, 3.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2020
Oponenti: JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
ARGUELHES, Diego & SÜSSEKIND, Evandro, 2018. Building Judicial Power in Latin America: Opposition Strategies and the Lessons of the Brazilian Case. Revista Uruguaya de Ciencia Política, 27, 175-196. DOI: 10.26851/rucp.27.8. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/325681814_Building_Judicial_Power_in_Latin_America_Opposition_Strategies_and_the_Lessons_of_the_Brazilian_Case/citations
ARON, Raymond, Demokracie a totalitarismus, 2.vyd. Brno: Atlantis, 1993. 218 s. ISBN 80-7108-064-0 – KNIHA
BAKKER Christine A.E., A Full Stop to Amnesty in Argentina: The Simón Case, Journal of International Criminal Justice, Volume 3, Issue 5, November 2005, Pages 1106–1120, DOI: https://doi.org/10.1093/jicj/mqi078
BALZACQ, Thierry, ed., 2010. Securitization Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve. Milton Park, Abingdon, Oxon; New York: Routledge. ISBN 978-0-415-55628-6.
BALZACQ, Thierry, 2005. The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context. European Journal of International Relations, vol. 11(2), 171–201. DOI: https://doi.org/10.1177/1354066105052960
BARZILAI, Gad, 2003. National Security in Courts and Law: A Theoretical and Comparative Analysis, Tel- Aviv University Press. Dostupné z: https://law.haifa.ac.il/images/documents/79_NationalSecurityinCourtsandLaw.pdf
BAKKER, Christine A.E., 2005. A Full Stop to Amnesty in Argentina: The Simón Case. Journal of International Criminal Justice, vol. 3(5), 1106–1120. DOI: https://doi.org/10.1093/jicj/mqi078
BLAHOŽ, Josef, Vladimír BALAŠ a Karel KLÍMA. Srovnávací ústavní právo, 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011. 524 s. ISBN 978-80-7357-629-5 - KNIHA
BOESTEN, Jan., 2014. Between Democratic Security and Democratic Legality. Constitutional Politics and Presidential Re-election in Colombia. Precedente. Revista Jurídica., vol. 5, 9-40. DOI: https://doi.org/10.18046/prec.v5.1972
BOULANGER, Christian, 2015. Role Theory, Democratization and Comparative Constitutionalism: Constitutional Courts as "Guardians", "Umpires" and "Founders". Conference paper. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/276919694_Role_Theory_Democratization_and_Comparative_Constitutionalism_Constitutional_Courts_as_Guardians_Umpires_and_Founders
BRINKS, Daniel M., 2011. “Faithful Servants of the Regime”. In G. Helmke & J. Rios-Figueroa (Eds.), Courts in Latin America, 128-153. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511976520.006
BRINKS, Daniel M., 2004. Judicial reform and independence in Brazil and Argentina: the beginning of a new millennium. Texas International Law Journal, vol. 40:595. Dostupné z: https://pdfs.semanticscholar.org/d315/9ecc71fa37e027ce5a27385993d4e19b0edc.pdf
BUCHBENDER, Ortwin, Hartmut BÜHL und Harald KUJAT, 1992. Wörterbuch zur Sicherheitspolitik. Kirjat Literatur- & Dienstleistungs- (Beucha, Germany), Herford ; Bonn : Mittler, ISBN 10: 3813202984, ISBN 13: 9783813202984
BURGH, Richard W. and John Hart Ely, 1980. Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review. Law and Philosophy, vol. 1, 481. DOI: 10.2307/3504739
CASTAGNOLA, Andrea., & Aníbal Pérez-Liñán, 2011. "Bolivia: The Rise (an Fall) of Judicial Review." In Courts in Latin America, ed. G. Helmke and J. Rios-Figueroa. Cambridge: Cambridge University Press, (278-305). DOI: 10.1017/CBO9780511976520.011
CASTAGNOLA, Andrea, 2018. Manipulating Courts in New Democracies. New York: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315271774
DAHL, Robert A. Demokracie a její kritici. Praha: Victoria publishing, 1995. 350 s. ISBN: 80-85605-81-3
ECKSTEIN, Harry. Regarding Politics: Essays on Political Theory, Stability, and Change. Berkeley: University of California Press, 1992. Dostupné z: http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft0k40037v/
ENTIN, Jonathan L., 1990. Separation of Powers, the Political Branches, and the Limits of Judicial Review. Faculty Publications, 367. Dostupné z: https://scholarlycommons.law.case.edu/faculty_publications/367
FEREJOHN, Chávez, R., J., & WEINGAST, B., 2011. A Theory of the Politically Independent Judiciary. In G. Helmke & J. Rios-Figueroa (Eds.), Courts in Latin America (pp. 219-247). Cambridge: Cambridge University Press. DOI:10.1017/CBO9780511976520.009 – teorie o nezávislosti
FEREJOHN, John, 2002. Judicializing Politics, Politicizing Law, 65, č.3 Law and Contemporary Problems, 41-68. Dostupné z: https://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol65/iss3/3
FEREJOHN, John, Judicializing Politics, Politicizing Law. Law and Contemporary Problems. 65. 10.2307/1192402 (2002).
GINSBURG, T. and HUQ, A. (2018). How To Save A Constitutional Democracy. Chicago: University of Chicago Press.
GINSBURG, Tom, "Courts and New Democracies: Recent Works" (University of Chicago Public Law & Legal Theory Working Paper No. 388, 2012). Dostupné z: https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1078&context=public_law_and_legal_theory
HAPLA, Martin. Dělba moci a nezávislost justice, 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 95 stran, Brno; vol. 579, Masarykova univerzita, Právnická fakulta] ISBN:978-80-210-8478-0
HELMKE, Gretchen and ROSENBLUTH, Frances McCall, Regimes and the Rule of Law: Judicial Independence in Comparative Perspective (June 2009). Annual Review of Political Science, Vol. 12, pp. 345-366, 2009, Dostupné z: https://www.annualreviews.org/abs/doi/10.1146/annurev-lawsocsci-110413-030532?intcmp=trendmd
HELMKE, Gretchen, 2010. Public Support and Judicial Crises in Latin America, vol. 13 n. 2. Journal of Constitutional law. Dostupné z: https://scholarship.law.upenn.edu/jcl/vol13/iss2/7
HELMKE, G., & Staton, J., 2011. The Puzzling Judicial Politics of Latin America. In G. Helmke & J. Rios-Figueroa (Eds.), Courts in Latin America (pp. 306-331). Cambridge: Cambridge University Press. DOI:10.1017/CBO9780511976520.012
HELMKE, Gretchen, Judicial Manipulation in Latin America, 2017. Dostupné z: https://www.gretchenhelmke.com/research.html
HELMKE, G., & RÍOS-FIGUEROA, J. (Eds.), 2011. Courts in Latin America. Cambridge University Press.
HILBINK – Beyond, Politics in Democracy and Dictatorship, 2007
KOŘAN, Michal: Případová studie. In: DRULÁK, Petr a kol.: Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-385-7
irozhlas.cz, 11. 10. 2019 https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/bolivie-protesty-evo-morales_1910112312_zit
KOSAŘ, David a Katarína ŠIPULOVÁ. Court-packing, aneb jak obsadit soudy svými lidmi. In Vojtěch Šimíček. F. Praha: Leges, 2020. s. 77-112, 35 s. ISBN 978-80-7502-4367
MAREŠ, Miroslav a Petr ZEMAN. Úvod do pojetí bezpečnostní hrozeb. In SMOLÍK, Josef a Tomáš ŠMÍD. Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Muni Press, 2010. s. 9-19, 10 s. Monografie. ISBN 978-80-210-5288-8.
MIGUEL-STEARNS, Teresa M. (2015). Judicial Power in Latin America: a Short Survey. Legal Information Management, 15, pp 100-107 doi:10.1017/S1472669615000274
NOVÁK, Miroslav, "Malá politologická úvaha o vládní stabilitě", Parlamentní zpravodaj, březen 1966 (II. roč. 1995-96, č. 07)
OCANTOS, Gonzalez, Ezequiel. (2018). Courts in Latin American Politics. In book: Oxford Encyclopaedia of Latin American Politics. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/329811333_Courts_in_Latin_American_Politics
RÍOS-FIGUEROA, J., 2011. INSTITUTIONS FOR CONSTITUTIONAL JUSTICE IN LATIN AMERICA. IN G. HELMKE & J. RIOS-FIGUEROA (EDS.), COURTS IN LATIN AMERICA (PP. 27-54). CAMBRIDGE: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. DOI:10.1017/CBO9780511976520.002
RÍOS-FIGUEROA, J., & STATON, J. K. (2012). An evaluation of cross-national measures of judicial independence. The Journal of Law, Economics, & Organization, 30(1), 104-137.
ROBEJŠEK, P.: Bezpečnost. K morfologii klasického pojmu. Mezinárodní politika, roč. 22., č. 12, 1998,
RODRÍGUEZ-RAGA, J. (2011). Strategic Deference in the Colombian Constitutional Court, 1992–2006. In G. Helmke & J. Rios-Figueroa (Eds.), Courts in Latin America (pp. 81-98). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511976520.004 – model interakce, chování + vliv síly exekutivy https://www.cambridge.org/core/books/courts-in-latin-america/A8E976DD43C9A7250DCFF55E79E4D2C0
ROE, Paul. "Is Securitization a 'negative' Concept? Revisiting the Normative Debate over Normal versus Extraordinary Politics." Security Dialogue 43, no. 3 (2012): 249-66. Accessed July 24, 2020. www.jstor.org/stable/26301939.
SHONHOLTZ, Raymond, General Theory on Disputes and Conflicts, A, 2003 J. Disp. Resol. (2003) Available at: https://scholarship.law.missouri.edu/jdr/vol2003/iss2/6
SCHMIDT, M. G., Bull, P.: Innere Sicherheit. In Nohlen, D. (Hrsg.): Kleines Lexikon der Politik. München:
C.H.Beck, 2001
SCHWARZMANTEL, John. Democracy and Political Violence. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011. ISBN 0748645985, 9780748645985 www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt1s473tn.
SIMON, Y. R., 1966, Philosophy of Democratic Government, Chicago a Londýn
SKOOG, Louise. “Political conflicts and the mechanisms behind the concept.” (2015). Paper presented at the XXIV Nordic Conference on Local Government Research, Gothenburg November 26-28, 2015 Louise Skoog louise.skoog@spa.gu.se School of Public Administration, University of Gothenburg – 1-18. Dostupné z: https://spa.gu.se/digitalAssets/1552/1552372_skoog--political-conflicts-and-the-mechanisms-behind-the-concept--norkom-xxiv-2015.pdf
SMEKAL, Hubert a Ivo POSPÍŠIL. Soudcokracie, nebo judicializace politiky? Vztah práva a politiky (nejen) v časech krize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 216 s. Ediční řada Monografie, sv. č. 52. ISBN 978-80-210-6282-5
VALLINDER, Torbjörn. "The Judicialization of Politics. A World-Wide Phenomenon: Introduction." International Political Science Review / Revue Internationale De Science Politique 15, no. 2 (1994): 91-99. Accessed July 24, 2020. www.jstor.org/stable/1601557.
ZELENÝ, Mnislav, Uribeho éra končí. Přežije demokracie?. 2010. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/noviny/uribeho-era-konci-prezije-demokracie.A100304_000050_ln_noviny_sko
https://www.reuters.com/article/us-bolivia-politics-election-idUSKCN24O2PY - Daniel Ramos, 23. 7. 2020
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2972486-nemuzeme-dal-pokracovat-s-touto-narko-vladou-v-bolivii-se-vzbourili-policiste-prezident – 9. 11. 2019
irozhlas.cz, 11. 10. 2019 https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/bolivie-protesty-evo-morales_1910112312_zit
Evropský parlament (2019) Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bolívii (2019/2896(RSP), Návrh usnesení Evropského parlamentu, Výbor pro zahraniční věci, 25. 11. 2019. [online][cit. 2019-07-03]. Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0189_CS.html
Evropský parlament (2019) Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bolívii (2019/2896(RSP), 25.11.2019, B9-0191/2019 Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bolívii (2019/2896(RSP)) - https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0191_CS.html
Evropský parlament (2014) Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venzuele (2014/2998(RSP) , 16.12.2019, B8-0375/2014 Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele 2014/2998(RSP)) - https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2014-0375_EN.html
Evropský parlament (2015) Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venzuele (2015/2582(RSP) , 5.3.2015, B8-0236/2015 Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele 2015/2582(RSP)) - https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2015-0236_EN.html
Evropský parlament (2015) Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venzuele (2017/2651(RSP) , 25.4.2015, B8-0270/2017 Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele 2017/2651(RSP)) - https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2017-0270_EN.html
Tribunal Supremo de Justicia, República Bolivariana de Venezuela, web: http://tsj.gob.ve/web/tsj
Deník Echo24 z 31. 12. 2015, Ústavní soud Venezuely sebral opozici ústavní většinu
Dostupné z: https://echo24.cz/a/iZdTE/ustavni-soud-venezuely-sebral-opozici-ustavni-vetsinu
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá rolí ústavních soudů při udržování stability v zemi. Práce nejdříve představí propojení pojmů stabilita, bezpečnost a demokracie. Pomocí obecné teorie sporů a konfliktů zformované Shonholtzem a vymezení různých rolí, které mohou soudy ve vztahu k politickému systému sehrávat, se pokusí nastínit, jak mohou soudy přispívat k bezpečnosti a stabilitě v zemi, či jak ji mohou naopak narušit. V praktické části se práce zaměří na region Latinské Ameriky. Na příkladech z vybraných zemí (Bolívie, Venezuely a Argentiny) se práce pokusí demonstrovat dopad rozhodnutí ústavních soudů na stabilitu a bezpečnost. Stěžejní při posuzování jejich stabilizační role je, jestli soudy dokážou vzbuzovat v občanech důvěru v demokratický systém a zda tento systém dokážou účinně chránit. Role soudů ve vybraných případech bude hodnocena pomocí funkcionální analýzy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis concerns the role of constitutional courts in maintaining stability in the country. The thesis first of all introduces the connection between the concepts of stability, security and democracy. With the help of the general theory of disputes and conflicts formed by Shonholtz and the definition of the various roles that courts can play with respect to a political system, this thesis attempts to outline how courts can contribute to security and stability in the country or how they, on the contrary, can disrupt it. In the practical part, the thesis focuses on the region of Latin America. Using the examples from selected countries (Bolivia, Venezuela and Argentina), this work tries to demonstrate the effect of decisions of constitutional courts on stability and security. Crucial in the assessment of their stabilization role is if the courts are able to evoke civic trust in a democratic system and if they have the ability to protect the system effectively. The role of courts in selected cases is assessed using the functional analysis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK