Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Žánrové zařazení románu Jarmily Glazarové Advent
Název práce v češtině: Žánrové zařazení románu Jarmily Glazarové Advent
Název v anglickém jazyce: Genre classification of Jarmila Glazarov´s novel the Advent
Klíčová slova: Jarmila Glazarová, Advent, baladická próza, psychologický román, sociální román
Klíčová slova anglicky: Jarmila Glazarová, Advent, balladic prose, psychological novel, social novel
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.01.2020
Datum zadání: 06.01.2020
Datum a čas obhajoby: 20.05.2021 10:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka na základě pečlivé četby zvoleného díla utvoří výchozí genologickou hypotézu: k jakým románovým typům má toto dílo nejblíže. Na základě studia sekundární literatury vymezí základní rysy těchto subžánrů. Analýzou románu poté buď potvrdí nebo vyvrátí výchozí genlogickou hypotézu. Výsledky práce by měly přispět k lepšímu poznání žánrové situace českého románu ve 30. letech.
Seznam odborné literatury
D. Mocná, J. Peterka: Encklopedie literárních žánrů, Praha 2004
M. Mravcová: Umělecké dokumenty a romány, Pstrava 1987
F. Všetička: Tektonika textu.: O kompoziční výstavbě české prózy třicátých let 20. století, Olomouc 2001
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK