Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Converting prose into poetry using neural networks
Název práce v češtině: Převod prózy do poezie pomocí neuronových sítí
Název v anglickém jazyce: Converting prose into poetry using neural networks
Klíčová slova: generování poezie, strojový překlad, hluboké neuronové sítě, Transformer
Klíčová slova anglicky: generating poetry, machine translation, deep neural networks, Transformer
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Popel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.01.2020
Datum zadání: 03.01.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.01.2020
Datum a čas obhajoby: 08.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:23.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2021
Oponenti: Mgr. et Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
This thesis investigates the applications of sequence to sequence neural network models in the generation of poetry, particularly harnessing machine translation methods to capture the difference between prose and poetry, and "translate" prose into poems. Style, meaning, rhyme, rhythm and structure are some of the properties that the investigation will focus on. Collections of Czech, English and Turkish poetry and prose will serve as training data, and will be used along with machine translation models to produce prose versions of the poems as well as training new MT models to translate the generated prose into poetry.
Seznam odborné literatury
Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is All you Need. In Guyon, I., U. V. Luxburg, S. Bengio, H. Wallach, R. Fergus, S. Vishwanathan, and R. Garnett, editors, Advances in Neural Information Processing Systems 30, pages 6000–6010. Curran Associates, Inc., 2017. URL http://papers.nips.cc/paper/7181-attention-is-all-you-need.pdf.

Sennrich, Rico, Barry Haddow, and Alexandra Birch. Improving neural machine translation models with monolingual data. ACL 2016.

Bei Liu Jianlong Fu Makoto P. Kato Masatoshi Yoshikawa. Beyond Narrative Description: Generating Poetry from Images by Multi-Adversarial Training. ACM Multimedia 2018.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
There are many approaches for automatic generation of verses using (neural or n-gram) language models - the user then writes first few words and the machine completes the poem.
However, the goal of this thesis is different - the user inputs a text in prose and the machine converts it into verses, while preserving the meaning to some extent.
Part of the thesis will be designing and implementing a set of automatic evaluation measures.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK