Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Anthelmintika v rostlinách – příjem, biotransformace a transkripční odpověď
Název práce v češtině: Anthelmintika v rostlinách – příjem, biotransformace a transkripční odpověď
Název v anglickém jazyce: Anthelmintics in plants – uptake, biotransformation and transcriptional response
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.01.2020
Datum zadání: 02.01.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.01.2020
Datum a čas obhajoby: 24.01.2020 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.01.2020
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2020
Oponenti: Ing. Šárka Petrová, Ph.D.
  doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
 
 
Konzultanti: RNDr. Radka Podlipná, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Literární rešerše
Zvládnutí potřebných metodik
Vlastní experimentální práce
Prezentace výsledků na konferencích
Zpracování a vyhodnocení výsledků
Sepsání výsledků do několika vědeckých publikací
Sepsání disertační práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK