Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cesta k pádu prvního tajemníka ÚV KSČ: případ Antonína Novotného
Název práce v češtině: Cesta k pádu prvního tajemníka ÚV KSČ: případ Antonína Novotného
Název v anglickém jazyce: Pathway to the Fall of the First Secretary of the Communist Party of Czechoslovakia: Case of Antonín Novotný
Klíčová slova: Komunismus|Československo|Antonín Novotný
Klíčová slova anglicky: Communism|Czechoslovakia|Antonín Novotný
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Štefek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.12.2019
Datum zadání: 17.02.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.06.2020
Datum a čas obhajoby: 06.09.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Systémy sovětského typu bývají převážnou částí odborné literatury nejčastěji charakterizovány jako systémy byrokratické. Přesto však v jejich pomyslném čele stála osobnost, jež svými pravomocemi převyšovala většinu členů aparátu i vrcholných orgánů. Tyto pravomoci představovaly jakési mocenské pilíře prvního (1953-1971) i generálního (1971-1989) tajemníka, a v mnoha ohledech mu tak přiznávaly výsadní pozici uvnitř systému.
Antonín Novotný zastával post prvního tajemníka ÚV KSČ od roku 1953. V lednu roku 1968 však po několikaměsíční krizi panující uvnitř vrcholných orgánů došlo k rozdělení funkcí prvního tajemníka a prezidenta republiky, čímž byl Novotný s konečnou platností zbaven té první jmenované. Lze si proto klást otázku, proč a kdy se se začaly hroutit jednotlivé mocenské pilíře, které jej předchozích patnáct let v této funkci udržovaly.
Seznam odborné literatury
Brown, Archie: Pluralistic Trends in Czechoslovakia. Soviet Studies, Vol. 17, No. 4 (Apr., 1966), s. 453-472.
Černý, Rudolf: Antonín Novotný: vzpomínky prezidenta. Česká Kamenice: PolArt, 2008.
Kaplan, Karel: „Všechno jste prohráli!“: (co prozrazují archivy o IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů 1967). Praha: Železný, 1997.
Kaplan, Karel: Antonín Novotný: vzestup a pád „lidového“ aparátčíka. Brno: Barrister & Principal, 2011.
Kaplan, Karel: Aparát ÚV KSČ v letech 1948-1968. Studie a dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993.
Kaplan, Karel: Kronika komunistického Československa: doba tání 1953-1956. Brno: Barrister & Principal, 2005.
Kaplan, Karel: Kronika komunistického Československa: kořeny reformy 1956-1968. Brno: Barrister & Principal, 2008.
Mervart, Jan: Naděje a iluze: čeští a slovenští spisovatelé v reformních hnutích šedesátých let. Brno: Host, 2010.
Mlynář, Zdeněk: Mráz přichází z Kremlu. Praha: Mladá fronta, 1990.
Rychlík, Jan: Češi a Slováci ve 20. století: spolupráce a konflikty 1914-1992. Praha: Vyšehrad, 2015.
Skilling, Gordon H.: Czechoslovakia’s interrupted revolution. Princeton: Princeton University, 1976.
Šik, Ota: Jarní probuzení. Iluze a skutečnost. Praha: Mladá fronta, 1990.
Štefek, Martin: Kádry rozhodují, ovšem: předjaří, pražské jaro, a počátky normalizace v proměnách systému nomenklatury ÚV KSČ. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. Humanitas.

Archivní fondy
Národní archiv, Praha. 1261/0/43, fond Kancelář 1. tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného (I. část).
Národní archiv, Praha. 1261/0/4, fond 02/1, Předsednictvo ÚV KSČ (1962-1966).
Národní archiv, Praha. 1261/0/5, fond 02/1, Předsednictvo ÚV KSČ (1966-1971).
Národní archiv, Praha. 1261/0/15, fond 02/4, Sekretariát ÚV KSČ (1962-1966).
Národní archiv, Praha. 1261/0/16, fond 02/4, Sekretariát ÚV KSČ (1966-1971).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK