Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Archeologie skleněných korálků v severní Itálii doby železné
Název práce v češtině: Archeologie skleněných korálků v severní Itálii doby železné
Název v anglickém jazyce: Archaeology of glass beads in north Italian Iron Age
Klíčová slova: pravěké sklo|korálky|doba železná|severní Itálie|villanovská kultura|felsinská kultura|kultura este|kultura golasecca
Klíčová slova anglicky: prehistoric glass|beads|Iron Age|northern Italy|villanovan culture|felsinean culture|este culture|golasecca culutre
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.12.2019
Datum zadání: 27.12.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.07.2020
Datum a čas obhajoby: 09.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Natalie Venclová, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Na základě bibliografické rešerše sestavíte katalog skleněných korálků nalezených v kontextech italské doby železné. na jeho základě provedete základní typochronologickou a chorologickou analýzu nálezového souboru, popřípadě - pokud to nálezové okolnosti dovolí - budete věnovat pozornost nálezovým okolnostem a tudíž funkčímu určení těchto předmětů. vzhledem k očekávanému objemu materiálu se ve výsledcích práce očekává obecné postužení základních trendů a velmi malý počet vybraných příkladových studií, nikoliv vyčerpávající zhodnocení látky.
Seznam odborné literatury
BIANCHI, A. M. C. – CAPUIS, L. C. 1985: Este I: Le necropoli Casa di Ricovero, Casa Muletti Prosdocimi e Casa Alfonsi. Roma.
BIANCHI, A. M. C. – CAPUIS, L. C. 2006: Este II: La Necropoli Di Villa Benvenuti. Roma.
DOBIAT, C. – MATTHÄUS, H. – RAFTERY, B. – HENDERSON, J. 1987: Glasperlen der vorrömischen Eisenzeit II nach Unterlagen von Th. E. Haevernick: Ringaugenperlen. Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte, Band 9. Mainz am Rhein.
FOULDS, E. M. 2016: Dress and identity in Iron Age Britain : a study of glass beads and other objects of personal adornment. Oxford.
GAMBACURTA, G. 1987: Perle in pasta vitrea da Altino (Venezia): proposta di una tipologia e analisi della distribuzione areale. Quaderni di Archeologia del Veneto, 3. 192–216.
GEBHARD, R. 1989: Der Glasschmuck aus dem Oppidum von Manching. Die Ausgrabungen in Manching, Band 11. Stuttgart.
GENTILI. G. V. 2003: Verucchio Villanoviana : il sepolcreto in località Le Pegge e la necropoli al piede della Rocca Malatestiana. Roma.
GUIDO, M. 1978: The glass beads of the prehistoric and Roman periods in Britain and Ireland. London.
HAEVERNICK, E. T. 1981: Beiträge zur Glasforschung: die wichtigsten Aufsätze von 1938 bis 1981. Mainz.
HENDERSON, J. 1989: Scientific analysis of ancient glass and its aechaeological interpretation. In: Henderson, J. (ed.): Scientific analysis in archaeology. Oxford, 30–62.
HENDERSON J. 2013: Ancient Glass: An interdisciplinary exploration. Cambridge.
KOCH, L. C. 2011: Früheisenzeitliches Glas und Glasfunde Mittelitaliens. Rahden/Westf.
KUNTER, K. 1995: Glasperlen der vorrömischen Eisenzeit IV nach Unterlagen von Th. E. Haevernick: Schichtaugenperlen. Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte, Band 18. Mainz am Rhein.
MACELLARI, R. 2002: Il sepolcreto etrusco nel terreno Arnoaldi di Bologna. Bologna.
MATTHÄUS, H. 1983: Glasperlen der vorrömischen Eisenzeit I nach Unterlagen von Th. E. Haevernick: Zickzackperlen. Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte, Band 5. Mainz am Rhein.
TOVOLI, S. 1989: Il sepolcreto villanoviano Benacci Caprara di Bologna. Bologna.
VENCLOVÁ, N. 1990: Prehistoric Glass in Bohemia. Praha.
VITALI, D. 2003: La necropoli do Monte Tamburino a Monte Bibele. Studi e Scavi 19. Bologna.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK