Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Gender a móda: vliv genderového složení oboru na vnímání módy studentkami
Název práce v češtině: Gender a móda: vliv genderového složení oboru na vnímání módy studentkami
Název v anglickém jazyce: Gender and Fashion: Influence of Gender Gap on Fashion Perception among Female Students
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Špecián, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.12.2019
Datum zadání: 11.06.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Kwon, Y.-H. (1997). Sex, Sex-Role, Facial Attractiveness, Social Self-Esteem and Interest in Clothing. Perceptual and Motor Skills. https://doi.org/10.2466/pms.1997.84.3.899
Timothy A. Brown, Thomas F. Cash & Steven W. Noles (1986) Perceptions of Physical Attractiveness Among College Students: Selected Determinants and Methodological Matters, The Journal of Social Psychology DOI: 10.1080/00224545.1986.9713590
Joung, H.‐M. and Park‐Poaps, H. (2013), Factors motivating and influencing clothing disposal behaviours. International Journal of Consumer Studies doi:10.1111/j.1470-6431.2011.01048.x
Howlett, N., Pine, K., Orakçıoğlu, I. and Fletcher, B. (2013), "The influence of clothing on first impressions: Rapid and positive responses to minor changes in male attire", Journal of Fashion Marketing and Management https://doi.org/10.1108/13612021311305128
Cho, S. and Workman, J. (2011), "Gender, fashion innovativeness and opinion leadership, and need for touch: Effects on multi‐channel choice and touch/non‐touch preference in clothing shopping", Journal of Fashion Marketing and Management https://doi.org/10.1108/13612021111151941
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zjistit, jaký vliv na oblékání vysokoškolských studentek má genderové složení jejich studijního oboru. Práce se zaměří na to, jakým způsobem studentky ovlivňuje větší procentuální zastoupení žen ve škole, které mohou vnímat jako konkurenci či „porotu“ posuzující a hodnotící, co mají na sobě, a zda studentky v takovém prostředí pociťují tlak více dbát na volbu svého oblečení. Moje výchozí hypotéza je, že existují systematické rozdíly ve vnímání módy mezi studentkami oborů, kde je největší zastoupení mužů, a studentkami oborů, kde naopak studuje nejvyšší proporce žen.
Práce se bude zakládat na kvantitativním výzkumu formou online dotazníku. Cílovou populaci tvoří studentky technických a pedagogických oborů v Praze.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK