Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poruchy pohybového aparátu související s výkonem profese tanečnice - baletky
Název práce v češtině: Poruchy pohybového aparátu související s výkonem profese tanečnice - baletky
Název v anglickém jazyce: Work related musculoskeletal disorders in professional ballet dancers
Klíčová slova: baletka, tanečnice, tanec, poruchy pohybového aparátu, bolest, úrazy, fyzioterapie, taneční profese/povolání a zdraví, WRMD, NMQ
Klíčová slova anglicky: ballet dancer, ballet, dance, musculoskeletal disorders, injury, pain, dance and occupational health, physiotherapy, WRMD, NMQ
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.12.2019
Datum zadání: 20.12.2019
Datum a čas obhajoby: 15.06.2021 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:19.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2021
Oponenti: Mgr. Kateřina Maršáková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Vysoké nároky na pracovní výkon pohybového aparátu baletek se projeví zejména v muskuloskeletálních oblastech opakovaně vystavovaných v klasickém tanci specifické fyzické zátěži. Objasnění, které oblasti pohybového aparátu to jsou a jaké je jejich poměrné zastoupení v celkovém obraze problémů pohybového aparátu tanečnic v České republice, jaké převažují rizikové faktory a jaké jsou aplikované preventivní strategie pro předcházení poškození pohybového aparátu, je cílem této diplomové práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The high demands of the ballet dancers’ profession are reflected especially withi the individual dancer ́s musculoskeletal body system which is repeatedly exposed to a physical load that is specific for classical dance. The objective of this thesis is to find out what are the work related musculoskeletal disorders (“WRMD“) in dancers who work in the Czech Republic, what risk factors prevail and which preventive strategies are applied
to avoid the occurrence of WRMD.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK