Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pracovněprávní problematika v oblasti profesionálního sportu
Název práce v češtině: Pracovněprávní problematika v oblasti profesionálního sportu
Název v anglickém jazyce: Labour law issues in the area of professional sports
Klíčová slova: pracovní právo, profesionální sport, závislá práce
Klíčová slova anglicky: labour law, professional sports, dependant work
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.12.2019
Datum zadání: 20.12.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.01.2021
Datum a čas obhajoby: 29.01.2021 12:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 318, 318
Datum odevzdání elektronické podoby:29.12.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:29.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2021
Oponenti: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK