Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
On Some significant aspects of growing L1 communicative competence
Název práce v češtině: Některé význačné aspekty rostoucí komunikativní kompetence
v angličtině jakožto mateřském jazyceOn
Název v anglickém jazyce: On Some Significant Aspects of Growing L1 Communicative Competence
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.07.2007
Datum zadání: 03.03.2008
Datum a čas obhajoby: 25.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK