Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Základní principy správního trestání se zaměření na zásadu "ne bis in idem"
Název práce v češtině: Základní principy správního trestání se zaměření na zásadu "ne bis in idem"
Název v anglickém jazyce: Basic principles of imposing administrative penalties with special regard to the "ne bis in idem" principle"
Klíčová slova: ne bis in idem, principy přestupkového řízení, základní zásady přestupkového řízení
Klíčová slova anglicky: ne bis in idem, principles of an offence proceeding, key principles of an offence proceeding
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.12.2019
Datum zadání: 19.12.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.01.2020
Datum a čas obhajoby: 29.01.2020 17:15
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 108, 108
Datum odevzdání elektronické podoby:20.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2020
Oponenti: JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK