Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoje farmaceutů k přímým perorálním antikoagulanciím
Název práce v češtině: Postoje farmaceutů k přímým perorálním antikoagulanciím
Název v anglickém jazyce: Pharmacists` attitudes towards direct anticoagulants
Klíčová slova: Farmaceut, DOAC, postoje k léčbě, rizika terapie.
Klíčová slova anglicky: Pharmacist, DOAC, attitudes towards therapy, risks of therapy.
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2019
Datum zadání: 17.02.2021
Datum a čas obhajoby: 21.09.2021 07:45
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2021
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2021
Oponenti: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Cílem práce je popsat a analyzovat postoje farmaceutů k léčbě DOAC. Práce bude sepsána ve standardní struktuře: úvod, cíl, teoretická část, experimentální část (metodika, výsledky, diskuze), závěr, abstrakt v českém a anglickém jazyce.
Seznam odborné literatury
Podkladem bude odborná literatura publikovaná v bibliografických databází PubMed, Scopus a Embase, popř. v relevantních informačních zdrojích dostupných např. přes google scholar.
Předběžná náplň práce
To review the literature, to propose a methodology for data collection and evaluation, to analyse and discuss the results.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
To review the literature, to propose a methodology for data collection and evaluation, to analyse and discuss the results.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK