Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení učebnic pro 2. stupeň ZŠ schválených MŠMT k výuce hudební výchovy
Název práce v češtině: Hodnocení učebnic pro 2. stupeň ZŠ schválených MŠMT
k výuce hudební výchovy
Název v anglickém jazyce: The Evaluation of Text-books for the Upper Levels
of Primary Schools authorized by the Ministry
of Education, Youth and Sport for Music Education
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Jana Veverková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.05.2007
Datum zadání: 29.05.2007
Datum a čas obhajoby: 21.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK