Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kybernetická propaganda a jej komunikačné modely
Název práce v jazyce práce (slovenština): Kybernetická propaganda a jej komunikačné modely
Název práce v češtině: Kybernetická propaganda a jej komunikačné modely
Název v anglickém jazyce: Cyberpropaganda and its Communication Models
Klíčová slova: propaganda, komunikácia, kyberpriestor, nové médiá, sieť, dáta
Klíčová slova anglicky: propaganda, communication, cyberspace, new media, network, data
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2019
Datum zadání: 18.12.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMM16OB)
Oponenti: doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práca 'Kybernetická propaganda a jej komunikačné modely' má za svoj cieľ poukázať na premeny modernej propagandy a definovať modely komunikácie nových médii, prostrednítvom ktorých sa propaganda realizuje v kyberpriestore.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK