Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Symmetries of transition times in complex biophysical systems
Název práce v češtině: Symetrie dob přechodových dějů v komplexních biofyzikálních systémech
Název v anglickém jazyce: Symmetries of transition times in complex biophysical systems
Klíčová slova: Cyklické reakce, Markovovy řetězce, doba dokončení cyklu, mnohačásticový systém
Klíčová slova anglicky: Cyclic reaction networks, Markov chains, cycle-completion time, many-particle system
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Artem Ryabov, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.12.2019
Datum zadání: 16.12.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.02.2020
Datum a čas obhajoby: 14.07.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:04.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 14.07.2020
Oponenti: prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretický popis nerovnovážných mezoskopických procesů je obvykle založen na efektivní stochastické dynamice vybraných stupňů volnosti. Základním předpokladem při konstrukci takové dynamiky je požadavek platnosti mikroskopické reverzibility stochastických trajektorií, který je do modelu zakomponován prostřednictvím tzv. podmínky lokální detailní rovnováhy. Jedním z nečekaných důsledků lokální detailní rovnováhy je identita distribucí dob přechodů podél a proti gradientům volné energie, objevená v kontextu transportu skrze buněčné membrány [1] a při popisu cyklických chemických reakcí [2], jako jsou jednotlivé „kroky“ molekulárních motorů [3].

V čerstvé studií [4] bylo poukázáno na univerzální charakter porušení identity časů přechodů v komplexních mnohočásticových interagujících systémech s krátkodosahovou repulzivní interakcí. Cílem této bakalářské práce bude, v návaznosti na Ref. [4], vybudovat zjednodušený model jak s přitažlivou tak s odpudivou interakci mezi částicemi difundujícími v jednodimenzionálním periodickém prostředí. Model bude studován prostřednictvím kinetických Monte Carlo simulací a poruchovou teorií. Optimálním výstupem práce bude odhalení univerzálního experimentálně měřitelného mechanismu porušení symetrie dob přechodů a jeho detailní diskuze v závislosti na typu (přitažlivé vs. odpudivé) a síle mezičásticových interakcí.
Seznam odborné literatury
[1] A.M. Berezhkovskii, G. Hummer, and S.M. Bezrukov, Phys. Rev. Lett. 97, 020601 (2006).
[2] H. Qian and X. Sunney Xie, Phys. Rev. E 74, 010902(R) (2006).
[3] R.D. Astumian, Phys. Chem. Chem. Phys. 9, 5067 (2007).
[4] A. Ryabov, D. Lips, and Ph. Maass, J. Phys. Chem. C 123, 57149 (2019).
[5] N. G. Van Kampen, Stochastic processes in physics and chemistry (3rd ed., North-Holland Personal Library).
[6] C.W. Gardiner, Handbook of Stochastic Methods for Physics, Chemistry and the Natural Sciences (2nd ed., Springer-Verlag Berlin 1983).
[7] Další odborná časopisecká literatura dle doporučení vedoucího.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK